Braňte se proti aroganci a diktátu EU! / poptávka

EU legislativa zavádí pro léčivé rostliny nepřiměřenou regulaci. Dochází k jejich vyjmutí z režimu potravin
a odsunutí do vysoce omezujícího režimu, který byl šitý na míru pro průmyslové léky! Dále zakazuje užívat
u potravin informace, které by naznačovaly jejich vliv na zdraví, s výjimkou tvrzení, která budou schválena Evropskou komisí.

V praxi se tím naplňuje arogance a diktát moci!

Obyvatelé EU jsou kráceni na svých právech, neboť je jim odpírána základní možnost svobodně si zvolit způsob péče o své zdraví, jak je ostatně zakotveno v Základní listině lidských práv a svobod!

Evropská unie, respektive její rozbujelá administrativa, se staví do role arbitra, který bude rozhodovat, co je
a není pro zdraví občana vhodné. Podstatou tohoto problému však není ve skutečnosti nic jiného, než vliv mocné farmaceutické lobby a její snaha po jejich ještě větších ziscích, o které přicházejí alternativní léčbou. Vycházejí zároveň z toho, že mají dost finančních prostředků na požadované zkoušky i registraci léčiv,
což je většinou nedostupné drobným firmám zabývajícím se výrobou přípravků pro bylinnou léčbu.

 

 

Braňmě si svobodu rozhodovat o našem zdraví. Podpořme výzvu www.nedejmesiprirodu.czKategorie: Zdraví, kosmetika > ostatní - nelze zařadit
Lokalita Celá ČR
Braňte se proti aroganci a diktátu EU!

Kontaktní údaje

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc
web: www.nedejmesiprirodu.cz

Zaslat dotaz inzerentovi

Vaše jméno *
Telefon
E-mail *
Předmět *
Zpráva *

Pro odeslání formuláře je nutné opsat slova zobrazená v rámečku.
Pokud jsou slova nečitelná, použijte v rámečku tlačítko pro obnovení Obnovit